Đèn nến (nến LED)

Trang Chủ>Sản Phẩm>Đèn nến (nến LED)
 • Đèn tealight xi mạ

  Tên sản phẩm:             Đèn tealight xi mạ

  Màu:                           xi mạ

  Giá xuất xưởng:          3500 - 4500

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->
 • Đèn tealight xanh lá

  Tên sản phẩm:             Đèn tealight xanh lá

  Màu:                           xanh lá

  Giá xuất xưởng:          Liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->
 • Đèn tealight xanh dương lợt

  Tên sản phẩm:             Đèn tealight xanh dương lợt

  Màu:                           xanh dương lợt

  Giá xuất xưởng:          2500-3500

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->
 • Đèn tealight xanh biển

  Tên sản phẩm:             Đèn tealight xanh biển

  Màu:                           xanh biển

  Giá xuất xưởng:          2500-3500

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->
 • Đèn tealight trắng

  Tên sản phẩm:             Đèn tealight trắng

  Màu:                           trắng

  Giá xuất xưởng:          2500-3500

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->
 • Đèn tealight tím

  Tên sản phẩm:             Đèn tealight tím

  Màu:                           tím

  Giá xuất xưởng:          2500-3500

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->