Cán bộ dự bị xưởng ép

Trang chủ > Cán bộ dự bị >Cán bộ dự bị xưởng ép

Nam nữ đều được, tốt nghiệp THPT, người Hoa, có kinh nghiệm về ép nhựa.

chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Liên hệ: Nhung 0650-3747366~69  email: info@hoagia.com.vn