Sản Phẩm

 • Chai 35ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Hộp 07

  Màu:                           xanh dương

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Xem chi tiết->
 • Hộp 09

  Màu:                           trắng

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Xem chi tiết->
 • Hộp 11G

  Tên sản phẩm:             Hộp 11G

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Xem chi tiết->
 • Hộp 5G

  Tên sản phẩm:             Hộp 5G

  Màu:                           trắng

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Xem chi tiết->
 • Hộp phấn 5G

  Tên sản phẩm:             Hộp phấn 5G

  Màu:                           xanh ngọc

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Xem chi tiết->