Dòng chai + nắp

Trang Chủ>Sản Phẩm>Dòng chai + nắp
 • Đầu bơm chai 250ml

  Tên sản phẩm:             Đầu bơm chai 250ml

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Leam More->
 • Chai 300ml + 2 nắp

  Tên sản phẩm:             Chai 300ml + 2 nắp

  Màu:                           xanh dương

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Chai 1004 trắng đục + nắp số 8

  Tên sản phẩm:             Chai 1004 trắng đục + nắp số 8

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          Liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Chai 1003 100g trắng đục + nắp số 7

  Tên sản phẩm:             Chai 1003 100g trắng đục + nắp số 7

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          4900 - 6155

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • C500 trắng đục + nắp số 9

  Tên sản phẩm:             C500 trắng đục + nắp số 9

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • C300 trắng đục + nắp số 9

  Tên sản phẩm:             C300 trắng đục + nắp số 9

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          2,460

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->