Chai + nắp

Trang Chủ>Sản Phẩm>Chai + nắp
 • Chai 7ml

  Tên sản phẩm:             Chai 7ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • Chai 700ml

  Tên sản phẩm:             Chai 700ml

  Màu:                           ngọc trai

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • Chai 500ml

  Tên sản phẩm:             Chai 500ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • Chai 30ml

  Tên sản phẩm:             Chai 30ml

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • Chai 3000ml

  Tên sản phẩm:             Chai 3000ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • Chai 1500ml

  Tên sản phẩm:             Chai 1500ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->