Nhựa khuôn khách hàng

Trang Chủ>Sản Phẩm>Nhựa khuôn khách hàng
 • Hủ 75G

  Tên sản phẩm:             Hủ 75G

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Leam More->
 • Hủ 500ml

  Tên sản phẩm:             Hủ 500ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • Hủ 1800ml

  Tên sản phẩm:             Hủ 1800ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • Hủ 1030ml

  Tên sản phẩm:             Hủ 1030ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • Hủ 100G

  Tên sản phẩm:             Hủ 100G

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • con ốc

  Tên sản phẩm:             con ốc

  Màu:                           nâu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PA

  Leam More->