Đèn nến

 • Đèn nến led vỏ sáp 150mm

  Tên sản phẩm:             Đèn nến led vỏ sáp 150mm

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          39000

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa ABS + sáp

  Leam More->
 • Đèn nến led vỏ sáp 100mm

  Tên sản phẩm:             Đèn nến led vỏ sáp 100mm

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          31000

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS + sáp

  Leam More->
 • Đèn nến led vỏ sáp 76mm

  Tên sản phẩm:             Đèn nến led vỏ sáp 76mm

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          26000

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS + sáp

  Leam More->
 • Đèn nến led vỏ ABS 152

  Tên sản phẩm:             Đèn nến led vỏ ABS

  Màu:                           liên hệ

  Giá xuất xưởng:          9000-16000

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->
 • Đèn nến led vỏ ABS

  Tên sản phẩm:             Đèn nến led vỏ ABS

  Màu:                           liên hệ

  Giá xuất xưởng:          8000-13000

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->