Mỹ Phẩm

 • hủ 170G

  Tên sản phẩm:             hủ 170G

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Leam More->
 • Hủ 150G

  Tên sản phẩm:             Hủ 150G

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Leam More->
 • Hộp phấn 6 ngăn

  Tên sản phẩm:             Hộp phấn 6 ngăn

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa ABS

  Leam More->
 • Hộp phấn 5G

  Tên sản phẩm:             Hộp phấn 5G

  Màu:                           xanh ngọc

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Leam More->
 • Hộp 5G

  Tên sản phẩm:             Hộp 5G

  Màu:                           trắng

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->
 • Hộp 11G

  Tên sản phẩm:             Hộp 11G

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Leam More->