Tuyển Dụng

 • Cán bộ dự bị xưởng khuôn

  Nam nữ đều được, tốt nghiệp THPT, người Hoa, có kinh nghiệm

 • Cán bộ dự bị xưởng ép

  Nam nữ đều được, tốt nghiệp THPT, người Hoa, có kinh nghiệm

 • Tổng đài

  1 người, lương 4-5 triệu - Nữ 22-25; - ngoại hình ưu nhìn, nhanh nhẹn, - tốt nghiệp THCS, - biết tiếng Hoa ~69

 • Nhân viên kinh doanh

  Yêu cầu: - 1 người, - Lương 5-8 triệu - Nam nữ đều được, - Tốt nghiệp đại học, - Người Hoa biết tiếng Anh, - Có quan hệ rộng, - Có kinh nghiệm về mặt hàng nhựa

 • Trợ lý

  1 người,Lương 5-8 triệu - Nam nữ đều được, tuổi 25-30 - Ngoại hình ưu nhìn, nhanh nhẹn, cởi mở - Tốt nghiệp THPT, biết tiếng Hoa, vi tính