Cán bộ dự bị xưởng khuôn

Trang chủ > Cán bộ dự bị >Cán bộ dự bị xưởng khuôn

Nam nữ đều được, tốt nghiệp THPT, người Hoa, có kinh nghiệm

Lương 5-8 triệu

chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Liên hệ: Nhung 0650-3747366~69  email:info@hoagia.com.vn