Nhân viên kinh doanh

Trang chủ > Nhân viên kinh doanh >Nhân viên kinh doanh

 Phụ trách công việc: 

- giới thiệu & tìm kiếm khách hàng nước ngoài

- lương thưởng theo doanh số

 - Nam nữ đều được,
 
 - Tốt nghiệp đại học,
 
 - Người Hoa biết tiếng Anh,
 
 - Có quan hệ rộng,
 
 - Có kinh nghiệm về mặt hàng nhựa
 
Liên hệ: Nhung 0650-3747366~9  email: info@hoagia.com.vn