Dòng hủ + nắp

Trang Chủ>Sản Phẩm>Dòng hủ + nắp
 • Ly đong trắng trong

  Tên sản phẩm:             Ly đong trắng trong

  Màu:                           trắng trong

  Giá xuất xưởng:          Liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Leam More->
 • Hủ 100G

  Tên sản phẩm:             Hủ 100G

  Màu:                           đỏ

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Leam More->
 • Hủ 500G + nắp

  Tên sản phẩm:             Hủ 500G + nắp

  Màu:                           xanh lá

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Hủ 750G + nắp

  Tên sản phẩm:             Hủ 750G + nắp

  Màu:                           xanh lá

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Hũ 750g trắng đục + nắp

  Tên sản phẩm:             Hũ 750g trắng đục + nắp

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          5,755

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Hũ 500g trắng đục + nắp

  Tên sản phẩm:             Hũ 500g trắng đục + nắp

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          5,650

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->