Nhựa khuôn Hòa Gia

Trang Chủ>Sản Phẩm>Nhựa khuôn Hòa Gia
 • Hủ 500G + nắp

  Tên sản phẩm:             Hủ 500G + nắp

  Màu:                           xanh lá

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Hủ 750G + nắp

  Tên sản phẩm:             Hủ 750G + nắp

  Màu:                           xanh lá

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Hũ 750g trắng đục + nắp

  Tên sản phẩm:             Hũ 750g trắng đục + nắp

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          5,755

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Hũ 500g trắng đục + nắp

  Tên sản phẩm:             Hũ 500g trắng đục + nắp

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          5,650

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Chai nước thể thao 1000ml

  Tên sản phẩm:             Chai nước thể thao 1000ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->
 • Chai nước thể thao 500ml

  Tên sản phẩm:             Chai nước thể thao 500ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Leam More->