Nhựa khuôn Hòa Gia

Trang Chủ>Sản Phẩm>Nhựa khuôn Hòa Gia
 • Nắp bảo hộ cal 20L

  Tên sản phẩm:             Nắp bảo hộ cal 20L

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          1650-1700

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Leam More->
 • Cal 5L + nắp

  Tên sản phẩm:             Cal 5L + nắp

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          13,800

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Cal 4L xanh dương + nắp

  Tên sản phẩm:             Cal 4L xanh dương + nắp

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          10,970

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Cal 2L trắng đục + nắp

  Tên sản phẩm:             Cal 2L trắng đục + nắp

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          8,780

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Cal 20L XD +nắp+ nút

  Tên sản phẩm:             Cal 20L XD +nắp+ nút

  Màu:                           xanh dương

  Giá xuất xưởng:          47365 - 76450

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE + Nhựa PP

  Leam More->
 • Hủ 600G

  Tên sản phẩm:             Hủ 600G

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PCTG

  Leam More->